Bnner
Trang chủ SỰ KIỆN Mời gửi bài

MỜI NỘP BẢN TÓM TẮT

04/06/2024 11:20 - Xem: 190

Ban tổ chức hội thảo trân trọng mời bạn nộp bản tóm tắt cho bài trình bày hoặc poster của mình cho Hội nghị Biến đổi Khí hậu Thái Nguyên 2024 tại Thái nguyên. Bản tóm tắt sẽ được nộp trực tuyến qua website của hội thảo. Các bản tóm tắt nộp qua email sẽ không hợp lệ và sẽ không được xét duyệt.

Thời gian

3/6/2024: bắt đầu đăng tải thông tin về nộp tóm tắt cho Hội thảo

30/7/2024: Hạn nộp tóm tắt

15/8/2024: Thông báo kết quả xét duyệt

Phương thức bài trình bày

  • Thuyết trình (15 phút)
  • Trình bày dạng poster

Chủ đề của bài trình bày

Hệ thông Nông lâm kết hợp và Bảo tồn đa dạng sinh học

Các biện pháp hiệu quả trong Nông nghiệp giúp ứng phó với Biến đổi Khí hậu

Quản lý rừng phòng hộ và những lợi ích dịch vụ sinh thái trong bối cảnh Biến đổi Khí hậu

Các biện pháp quản lý nguồn nước trong Biến đổi khí hậu

Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng tái tạo cho vùng nông thôn

Quản lý rác thải và kinh tế tuần hoàn trong Biến đổi Khí hậu

Trong trường hợp bạn mong muốn tổ chức một một chủ đề mới, vui lòng liên hệ TS. Nguyễn Thế Mạnh qua địa chỉ email N.Manh@cifor-icraf.org.

Yêu cầu với bản tóm tắt cho bài trình bày

Tối đa 300 từ

Bản tóm tắt được trình bày bằng ngôn từ thông dụng (không dùng thuật ngữ chuyên môn) để đại đa số độc giả có thể hiểu được. Bản tóm tắt cần giải thích ngắn gọn súc tích chủ đề nghiên cứu, bao gồm: 1) mục tiêu nghiên cứu và những vấn đề cần nghiên cứu; 2) Phương pháp nghiên cứu; 3) Những phát hiện chính của nghiên cứu; 4) tóm tắt hàm ý của phát hiện chính và kết luận.

Những từ viết tắt cần có giải thích ngay từ ban đầu trong bản tóm tắt và chỉ sử dụng  khi thực sự cần thiết.  

Họ tên, địa chỉ của tất cả các tác giả cũng như địa chỉ liên lạc của người trình bày cần được ghi rõ trong bản tóm tắt.

Bản tóm tắt được viết bằng phông “Times New Roman”, cỡ chữ 12pt.

Bài tóm tắt cần chỉ rõ Phương thức trình bày:

  • Thuyết trình
  • Trình bày theo poster

Nội dung chính của bài chính bày:

  • Nghiên cứu: trình bày những kết quả nghiên cứu, đưa ra được những kết quả nghiên cứu mới, hoặc những khám phá có tính mới có tính liên kết với những kiến thức hoặc lý thuyết đã có.
  • Các thực hành: đề xuất những khám phá trong thực hành, hoặc những kinh nghiệm mới trong ứng dụng sản xuất.

Quá trình xét duyệt

Tất cả các bản tóm tắt sẽ được xét duyệt bởi Hội đồng khoa học của Hội thảo. Hội đồng Khoa học sẽ xem xét sự mạch lạc về nội dung, chất lượng, những khám phá, tính phù hợp với chủ đề hội thảo, phù hợp với mối quan tâm và tính hữu dụng với đại biểu tham gia. Ưu tiên cho những nghiên cứu tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Hội đồng Khoa học sẽ đưa ra quyết định về việc lựa chọn bản tóm tất nào để trình bày trong hội thảo.

Thông báo kết quả xét duyệt và các thông tin khác

Sau khi bản tóm tắt được thông báo là đã được chấp nhận trình bày trong hội thảo, (các) tác giả sẽ phải nộp bài trình bày muộn nhất là ngày 1 /10 /2024. Những bản tóm tắt có chất lượng nhưng không được chấp thuận để thuyết trình tại hội thảo do hạn chế số lượng bài thuyết trình trong mỗi chủ đề sẽ được mời trình bày dưới dạng poster.

Các tóm tắt được chấp nhận thuyết trình sẽ được xuất bản theo dạng kỷ yếu hội thảo sau khi được đóng góp ý kiến và hiệu đính lại nội dung.

Ban tổ chức hội thảo sẽ mời một số (nhóm) tác giả với bài thuyết trình chất lượng tốt phát triển thành bài báo hoàn chỉnh để xuất bản trong tạp chí khoa học tại Việt Nam. Mọi chi phí xuất bản sẽ được Ban tổ chức hội thảo hỗ trợ.

Đăng ký tham dự

Tất cả các tác giả được chấp nhận trình bày (cho cả bài thuyết trình và poster) cần đăng ký tham gia hội thảo trước ngày 1 / 9/2024, thông qua trang Đăng ký trực tuyến của hội thảo (sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1 / 8 / 2024). Bài trình bày sẽ bị rút khỏi chương trình nếu tác giả không đăng ký tham gia hội thảo đúng hạn.

Phí đăng ký và hỗ trợ tài chính cho tác giả.

Ban tổ chức hội thảo không yêu cầu tác giả trả bất kỳ loại phí nào khi đăng ký tham gia hội thảo. Tuy nhiên, tác giả sẽ phải tự lo chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham gia hội thảo, trừ một số trường hợp được hỗ trợ bởi Ban tổ chức hội thảo. Ban tổ chức Hội thảo có thể hỗ trợ tài chính cho tác giả của các bài thuyết trình. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về hỗ trợ tài chính sau.

Câu hỏi

Nếu bạn có câu hỏi hay cần thêm thông tin, hãy liên hệ với Ban tổ chức hội thảo.

Thống nhất/ Tuyên bố miễn nhiệm

(Các) tác giả cam kết rằng bản tóm tắt của mình chỉ nộp cho hội thảo và chưa từng nộp hay đã được trình bày cho các hội thảo nào khác. (Các) tác giả xác nhận đồng ý cho Ban tổ chức được công bố trên website của hội thảo. Trong trường hợp bản tóm tắt được chấp nhận, ít nhất một tác giả sẽ đại diện để trình bày trong hội thảo. Hội đồng khoa học có quyền hiệu đính hoặc từ chối bản tóm tắt được nộp.

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: