Bnner
Trang chủ GIỚI THIỆU

DỰ ÁN LEARN-VN

27/05/2024 11:51 - Xem: 108

Dự án với tầm nhìn góp phần hỗ trợ việc hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP-26 về trung hòa phát thải vào năm 2050, cũng như cung cấp cho người dân Việt Nam, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số và giới trẻ, những kiến thức trong việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc trình diễn các giải pháp giảm thiểu và thích ứng khí hậu tiên tiến, cùng với một loạt các họat động nghiên cứu, đào tạo và nâng cao nhận thức. Dự án do Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BfdW) tài trợ, với sự đóng góp từ trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên (ĐHNLTN), Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) tại Việt Nam. ICRAF cùng Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững (IFS) trực thuộc ĐHNLTN là cơ quan thực hiện Dự án.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: